نمایشگاه و کنفرانس جهانی فولادهای زنگ نزن

صنایع هدف: ریخته گری، قالب سازی و آهنگری

نمایشگاه و کنفرانس جهانی فولادهای زنگ نزن 2015

ماستریخت هلند

17-19  نوامبر 2015

http://www.stainless-steel-world.net/ssw2015