NIHIK در نمایشگاه نفت و گاز تهران

5-8 می 2016، مرکز همکاری های اقتصادی صنعتی ایران و هلند میزبان گروهی از شرکتهای عضو که از شرکتهای پیشرو هلندی در زمینه نفت و گاز به شمار می روند، در  بیست و یکمین نمایشگاه نفت و گاز تهران بود. شرکتهایی چون: Royal IHC، Count Companies، ARAM Group، Loyens and Loeff، The Badger، Verwater و KCI Engineering در این نمایشگاه در بالاترین سطح حضور داشتند.

این نمایشگاه برای کلیه شرکتهای حاضر بسیار  موفقیت آمیز ارزیابی شد و شاهد این امر نیز نشستهای سازنده در این نمایشگاه و نیز تفاهمنامه هائی بود که در حاشیه این نمایشگاه امضا گردید. این نمایشگاه بار دیگر نشان داد ایران بعد از تحریمها فرصتهای ارزشمندی را برای شرکتهای فعال در صنعت نفت و گار فراهم می آورد و  مستعد جذب سرمایه و تکنولوژی در این زمینه است، ار سوی دیگر شرکتهای هلندی نشان دادند که می توانند نقشی پیشرو در توسعه این صنعت در ایران ایفا نمایند.

  مرکز همکاری های اقتصادی صنعتی ایران و هلند با راهکارهائی که در زمینه تسهیل روابط اقتصادی دو کشور ارائه می دهد می تواند نقشی کلیدی در ارتقای روابط دو کشور علیرغم تمامی چالشها و موانع موجود ایفا نماید.