وزیر خارجه هلند: ما فرصتهای زیادی برای ارتقای همکاریهای دوجانبه داریم

ظریف با اشاره به چشم انداز روابط دوجانبه اظهار داشت: ما روابط سنتی خوبی با هلند داریم . روند مناسبات سیاسی ، پارلمانی ، فرهنگی و اقتصادی دو کشور در آستانه ریاست دوره ای هلند در اتحادیه اروپا می تواند جهش بیشتری یابد .

وزیر امور خارجه افزود : روابط دوجانبه در پرتو تحولات پس از توافق برجام و از بین رفتن دیوارهای تصنعی تحریم ، نیاز به شکل گیری مناسبات تهران – آمستردام با افقهای جدید دارد و جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتهای اقتصادی فراوانی است که از طریق احیای توانائیهای ذاتی و بومی به دست آورده و ما می توانیم با همکاری هلند و با اجرای پروژه های مشترک ، منافع متقابل بیشتری را برای همدیگر فراهم سازیم .

وزیر امورخارجه کشورمان درخصوص زمینه های روابط دوجانبه و ظرفیتهای متنوع اظهار داشت : ما زمینه های زیادی از جمله در زمینه های سرمایه گذاری و ترانزیتی ، انرژی ، پتروشیمی داریم که با رایزنیهای یکدیگر می توانیم این عرصه ها را فعال سازیم و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه می تواند فرصتهای گسترده ای برای شرکتهای هلندی فراهم سازد .

ظریف خاطرنشان کرد: ما خواهان تبادل رایزنیهای فنی و گسترش همکاری فیمابین در زمینه هواپیمایی ، اجرای پروژه در زمینه مدیریت آب ، محیط زیست ، کشاورزی می باشیم .

ظریف در زمینه همکاریهای بین المللی اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران و هلند در زمینه مبارزه با مواد مخدر با توجه به تجربیات گرانسنگ جمهوری اسلامی ایران ، می توانند همکاریهای فیمابین را گسترش دهند .

برت کوئندرس، وزیر امور خارجه هلند با اشاره به اراده سیاسی جدی دولتمردان هلند برای گسترش روابط دوجانبه گفت: اراده جدی سیاسی مقامات هلند برای برداشتن گامهای جدیدی در احیای ظرفیتهای سیاسی ، اقتصادی می‌باشد و ما برای این راهبرد اهمیت بسیار زیادی قائلیم .

وی افزود : ما در زمینه های اقتصادی به ویژه در زمینه انرژی و گاز ، کشاورزی و مدیریت آب ، فرصتهای خوبی برای یافتن راهها و ایجاد عرصه‌های جدید داریم .

کوئندرس افزود : ما فرصتهای زیادی برای ارتقای همکاریهای دوجانبه داریم . ما تلاش داریم با یافتن زمینه های جدید ، مقدمات سرمایه گذاری جدید را فراهم سازیم و آمادگی داریم طرحها و پروژه های مورد علاقه را مورد مطالعه و رایزنی با طرفهای ایرانی قرار دهیم .

وزیر امور خارجه هلند با اشاره به آثار سازنده همکاریهای دو کشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تجربیات خوب جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ، خواهان تبادل نظر و تجربیات در این خصوص شد .

کوئندرس مسئولیت آتی هلند در ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در اوائل سال آینده را بسیار مهم قلمداد و خاطرنشان کرد: ما در اوایل سال آینده در اتحادیه اروپا با مدیریت هلند می توانیم در جهت پیشبرد توافق برجام ، گامهای مؤثری را برداریم و آمادگی داریم همکاریهای اروپایی را گسترش دهیم .

همچنین وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هلند آخرین تحولات بحران سوریه و پیامدهای آن بر کنترل مشکل مهاجرین و تحولات یمن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند .

 

ایسنا