امضای توافقنامه همکاری مرکز همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و هلند و گروه بین المللی توسعه پایدار

وزیر خارجه هلند: ما فرصتهای زیادی برای ارتقای همکاریهای دوجانبه داریم
11 November 2015
NIHIK در نمایشگاه نفت و گاز تهران
19 May 2016
View all

امضای توافقنامه همکاری مرکز همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و هلند و گروه بین المللی توسعه پایدار

 

 

نظر به بهبود و ارتقای تجارت، همکاری‌های مالی و تجاری، تسهیم منافع اقتصادی در ایران پسا تحریم (به عنوان مهمترین عامل ایجاد همگرایی)، تقویت توسعه اقتصادی ایران (به ویژه در بخش خصوصی)، کاهش تنش‌هایی که مانع رشد و توسعه روابط پایدار ایران با کشور های اروپایی می گردد، حضور مراکزی به عنوان کانال معتبر و تحکیم کننده این ارتباطات، امری ضروری تلقی می گردد

 

 

 

log

 

SDS

 

نظر به بهبود و ارتقای تجارت، همکاری‌های مالی و تجاری، تسهیم منافع اقتصادی در ایران پسا تحریم (به عنوان مهمترین عامل ایجاد همگرایی)، تقویت توسعه اقتصادی ایران (به ویژه در بخش خصوصی)، کاهش تنش‌هایی که مانع رشد و توسعه روابط پایدار ایران با کشور های اروپایی می گردد و نیز، ماهیت این همکاری‌ها که مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است، حضور مراکزی به عنوان کانال معتبر و تحکیم کننده این ارتباطات، امری ضروری تلقی می گردد.

مرکز همکاری های تجاری و صنعتی ایران و هلند ( NIHIK: Netherlands Iran Center of Commerce and Industry)، مرکزی تخصصی است که با هدف کمک به گسترش همکاری بخش های اقتصادی تجاری، صنعتی، بانکی و انرژی دو کشور ایران و هلند تاسیس گردیده است. این مرکز در حقیقت باشگاهی برای شرکت های برگزیده است تا بتوانند با تعامل سازنده از مزیت های نسبی دو کشور بهره برده و ضمن ارزش افزایی اقتصادی برای شرکت های متبوعه، در جهت تقویت این دو کشور نیز، گامی موثر بردارند.

گروهی از پیشروترین شرکت های هلندی در زمینه بازرگانی، مدیریت و تکنولوژی در تاسیس این مرکز مشارکت داشته اند و هم اکنون نیز، شرکت های دیگری از هلند، آلمان (به صورت افتخاری) و ایران به عضویت این باشگاه در آمده اند.

خدمات این مرکز در چهار حوزه خدمات توسعه کسب و کار , Match Making , Business Development خدمات حقوقی و دفتری ارائه می گردد و شامل مواردی همچون شناسایی و معرفی شرکای تجاری، مشتریان بالقوه و یا تامین کنندگان توانمند، برگزاری نمایشگاه های تخصصی، بازاریابی، ارائه خدمات حقوقی از طریق وکلای خبره، تامین دفتر اداری در ایران و هلند، انجام مطالعات بازار و … می باشد.

گروه بین المللی توسعه پایدار (SDS Int’l Group)  ، به عنوان عضو معاهده جهانی ملل متحد(UN Global Compact) و نهاد سرمایه گذاری مسوولانه سازمان ملل متحد (UNPRI)، با امضای توافقنامه همکاری با مرکز NIHIK در صدد است تا از طریق هم افزایی با این نهاد پیشرو، ضمن همکاری در توسعه و ارتقاء برند شرکت های ایرانی عضو این نهاد در عرصه بین المللی و آشنا ساختن آنها با ادبیات تجارت بین الملل، آغازگر حرکتی به سوی استقرار مفاهیم روز جهانی در عرصه کسب و کار، از جمله سرمایه گذاری مسوولانه، مسوولیت اجتماعی، پایداری سازمانی، تداوم کسب و کار، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و …  باشد.

همچنین، این گروه، با توجه به دغدغه های بین المللی در زمینه آینده پایدار، شرکت های خصوصی عضو نهاد را به مشارکت هرچه بیشتر در تقویت پایداری ساختارهای خود، در راستای دستیابی به اهداف توسعه سازمان ملل متحد (Sustainable Development Goal (SDG دعوت  می نماید.