فعالیت در عرصه کسب وکار بین المللی بدون بهره گیری از خدمات حقوقی وکلای تجاری خبره که تجارب بین المللی داشته اند می تواند تجربه ای پر مخاطره و دشوار باشد و ریسکهای زیادی را متوجه کسب وکار شما نماید. مرکز همکاری های اقتصادی، صنعتی ایران و هلند این افتخار را دارند که خبره ترین وکلای تجاری را به شما معرفی نماید.