نحوه عضویت

نحوه عضویت:

مدارک لازم جهت عضویت در مرکز به شرح زیر است:

  • نامه در خواست عضویت در مرکز، در سربرگ موسسه با مهر و امضای مدیر عامل به زبان انگلیسی
  • فرم تکمیل شده مرکز
  • فتوکپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
  • پرداخت حق ورود و تمدید عضویت سالانه

* دارابودن کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برای اعضا الزامی نمی باشد.

جهت عضویت لطفا فرم زیر را پر کنید: